Czas trwania porodu

Czas trwania porodu, okresy, czyli fazy porodu

Poród podzielić można na trzy główne okresy. Pierwszy z nich trwa od momentu rozpoczęcia porodu do rozwarcia (pełnego) szyjki macicy.Drugim okres to czas od pełnego rozwarcia szyjki macicy do urodzenia i przecięcia pępowiny, którego trwanie nie przekracza w większości przypadków 2 godzin (kilkadziesiąt minut – w zależności od tego, jak efektywnie współpracuje rodząca). Ponieważ rodząca w całym zamieszaniu związanym z porodem zapomina o właściwym oddychaniu oraz właściwej współpracy, ważne jest utrzymanie porozumienia z osobą prowadzącą poród. Pomocna może być obecność męża czy partnera, który zmobilizuje rodzącą do właściwego aktywizowania tłoczni brzusznej, odpowiedniego oddychania i zbierania sił między kolejnymi skurczami.

Trzeci okres – od momentu odpępnienia do porodu błon płodowych oraz łożyska. Następne dwie godziny to IV okres porodu.

Czas rozwierania się szyjki macicy u kobiet rodzących po raz pierwszy trwa około 12 godzin, u kobiet rodzących po raz wtóry – mniej-więcej 8 godzin. Może on w indywidualnych przypadkach trwać ekstremalnie mniej lub więcej – u niektórych kobiet – mniej niż jedną godzinę, u innych – więcej niż jedną dobę. Zależy to od formy, w jakiej jest organizm rodzącej kobiety, ilości wcześniejszych porodów, położenia i wielkości płodu oraz innych czynników związanych m.in. z efektywnością skurczów macicy czy elastyczności szyjki macicy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.