Czas trwania ciąży

Jaki jest czast trwania ciąży

Z artykułu tego dowiecie się, jak jesteśmy w stanie same wyliczyć długość trwania naszej ciąży.

Do obliczenia czasu trwania ciąży korzysta się z reguły Negelego. Według niej za możliwe jest wyliczenie terminu porodu w następujący sposób: od daty pierwszego dnia ostatniej miesiączki ciąża trwa około 280 dni (40 tygodni), inaczej 10 miesięcy księżycowych. Przypuszczalny termin porodu oblicza się wg tej reguły, odejmując od daty pierwszego dnia ostatniej miesiączki 3 miesiące i dodając 7 dni.

A więc wzór na obliczenie terminu porodu będzie wyglądał następująco:

Data pierwszego dnia ostatniej miesiączki – 3 miesiące + 7 dni = przypuszczalny termin porodu

Nie jest to oczywiście metoda dokładna: tylko 0.05% kobiet rodzi w terminie wyliczoną tą metodą. 95% kobiet rodzi w okresie 21 dni przed terminem lub 21 dni po terminie wyliczoną regułą Negelego. Czynników tego zjawiska jest wiele i dotyczą ogólnie rzecz biorąc różnicami w procesie biologicznego rozwoju płodu. Nie jest możliwe dokładne wyliczenie terminu.

Objawy porodu

Objawem zapowiadającym zbliżanie się porodu jest obniżenie dna ciężarnej macicy, obserwowane na 2 – 3 tygodnie przed wystąpieniem czynności porodowej. Kobieta odczuwa to jako swobodniejsze oddychanie i zmniejszenie nacisku na żołądek. Na 2 – 3 dni przed porodem może nastąpić odejście czopu śluzowego w postaci gęstego białego lub brązowego śluzu z kanału szyjki macicy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.