Przedwczesny poród

O przedwczesnym porodzie mówimy wtedy, kiedy następuje on w okresie między 24 a 37 tygodniem ciąży.

Oczywiście w miarę wydłużania się okresu, w którym dokona się poród przed terminem biologicznym czasu trwania ciąży, zwiększa się szansa przeżycia dziecka. Przyczyny tego powikłania są podobne jak w poronieniach, a częstość występowania zwiększyła się w ostatnich latach i wynosi 8 do 10% ciąż.

Sygnałem alarmowym, który świadczyć może o zagrożeniu przedwczesnym przerwaniu ciąży mogą świadczyć m.in. regularne skurcze macicy, odejście wód płodowych (objaw świadczący o tym, że pęcherz płodowy został rozerwany). Tego typu objawy należy traktować jako natychmiastową konieczność udania się do szpitala. Istnieje możliwość zatrzymania akcji porodowej i utrzymania utrzymania ciąży, jednak zależne jest to od fazy zaawansowania akcji skurczowej i innych czynników (np. rozwarcia ujścia zewnętrznego szyjki macicy, objawy odchodzenia wód płodowych).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.