Reakcje uczuciowe

W II kwartale reakcje uczuciowe dziecka związane są nie tylko z potrzebami organizmu. Pojawia się coraz więcej uczuć wynikających z kontaktu z ludźmi.

Dziecko 4 miesiąca życia potrafi bardzo żywo zareagować na widok, głos, wyraz twarzy dorosłych osób. Usiłuje zwrócić na siebie uwagę, domaga się pieszczot. W tym okresie dziecko inaczej już reaguje na widok rodziców i dobrze znanych sobie osób (uśmiecha się, jest radośnie ożywione), a inaczej na kontakt z ludźmi widzianymi po raz pierwszy (bacznie się przygląda, wyraźnie skupione, raczej napięte). Dziecko zaczyna się interesować również własnym ciałem.

Niemowlę ogląda kolejno swoje ręce, nogi, potem prowadzi je do ust. Radość dziecka wywołuje również widok ciekawej zabawki. Bawi się nią, wesoło przy tym gruchając. Częstym przejawem uczuć w tym okresie jest gniew, jako reakcja na niezaspokojenie jakiejś potrzeby, przeszkodę w uzyskaniu czegoś.

Wskazówki wychowawcze – postępowanie z dzieckiem w 4, 5 i 6 miesiącu życia:

  1. Nie zabierajmy gwałtownie dziecku trzymanych przez nie zabawek. Jeżeli chcemy je nakarmić czy przewinąć, można odwrócić jego uwagę od zabawki, przemawiając do dziecka, pokazując butelkę.
  2. Podczas przewijania lub też przed kąpielą pozostawiamy dziecko na chwilę rozebrane, aby mogło dotykać i oglądać swoje ręce, nogi.
  3. Dziecko powinno być pieszczone, traktowane z czułością, czego aktywnie się domaga. Pamiętajmy jednaka że w tym okresie bardzo szybko wytwarzają się pewne nawyki. Dziecko łatwo się nauczy, że krzyk powoduje wzięcie go na ręce i może potem krzykiem wymuszać. Dlatego tak ważne jest dla rodziców nauczenie się interpretowania przyczyny płaczu dziecka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.