Dziecko 3 letnie

Trzylatki – podsumowanie osiągnięć dziecka w wieku trzech lat

Trzeci rok życia zamyka okres, który nazywamy wczesnym dzieciństwem. Nie wnosi pozornie żadnych rewelacji w postaci nowych form aktywności ruchowej dziecka, jednakże czynności, takie jak chodzenie, mówienie, samoobsługa, zabawa, tak dalece doskonalą się, że nabierają nowych wartości i nowego znaczenia.
Dziecko, które kończy trzy lata dobrze świetnie odnajduje się już w swoim środowisku. Jego wiedza o otaczającym świecie wzbogaciła się na tyle, że nie ma problemu ze swobodnym poruszaniem się, ponadto chętnie pokazuje przeróżne formy aktywności ruchowej. Kontrola i stała asekuracja nie jest już potrzebna: sprawność i precyzja ruchów rąk wykształciła się na tyle, że trzylatek ma możność celowego i efektywnego oddziaływania na przedmioty codziennego użytku, ale również świetnie wykorzystuje przeróżne przedmioty do zabawy. Mowa jest u takiego dziecka narzędziem swobodnie wykorzystywanym do informowania otoczenia, ale również zadawania lawiny pytań. Trzeci rok życia dziecka jest tzw. wiekiem pytań.

Trzylatek jest samodzielny w zakresie samoobsługi. Samodzielnie organizuje sobie zabawę i współdziała w niej z innymi dziećmi, których towarzystwa zaczyna aktywnie poszukiwać. Zabawę, która jest główną formą działalności dziecka, obserwuje się we wszystkich jej postaciach. Zabawa dziecka to nie tylko rozrywka, lecz także jego nauka i praca (jak moglibyśmy w cudzysłowu nazwać te aktywności), to jeden z czynników pobudzających rozwój psychiczny i ruchowy dziecka.

Trzeci rok życia to również okres intensywnego rozwoju i ujawniania się cech osobowości dziecka. Łatwiej nam kierować tym rozwojem oraz wychowywać dziecko, ponieważ mamy możliwość słownego oddziaływania na jego zachowanie. Rozumie ono nasze polecenia, perswazje, wyjaśnienia i reaguje na nie. Jednakże w tym czasie pojawiają się też reakcje przekory, negatywizmu (wszystko na nie). Z tych względów okres ten, wymagający wyrozumiałości i cierpliwości ze strony dorosłego, nazywamy okresem uporu, przekory i negowania wszystkiego.

Dojrzałość umysłowa, ruchowa, emocjonalna i społeczna osiąga ten stopień, przy którym dziecko, bez szkody, a natomiast z korzyścią dla dalszego rozwoju, może opuścić swoje naturalne środowisko, jakim jest rodzina, zacząć przebywać w środowisku oddziałującym wychowawczo w sposób systematyczny i zamierzony w przedszkolu. Osiąga zatem ten stopień rozwoju, który można by nazwać dojrzałością przedszkolną.

1 komentarz do “Trzylatki – podsumowanie osiągnięć dziecka w wieku trzech lat

  1. mama Aneta

    proszę pomóżcie moja 3 letnia córka nie chce robić ani na nocnik ani do toalety,zakładam jej jeszcze pieluche,ale chciałabym ją wysłać do przczkola co robic? pomocy

    Odpowiedz

Skomentuj mama Aneta Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.