Zatrucie lekami

Zatrucia lekami i narkotykami u dzieci i młodzieży

Największym problemem w ostatnim okresie to coraz częstsze spotykane ostre zatrucia narkotykami u nastolatków, młodzieży w wieku 14-18 lat Przypadki takie często dotykają dzieci 9-10 letnich oraz dorosłych 18-21 letnich. Narkomania wśród dzieci, nastolatków i młodzieży to narastający problem, z którymi starają się walczyć zarówno powołane do tego jednostki, jak i organizacje pozarządowe.

Zatrucia lekami albo innymi substancjami chemicznymi dotyczą głównie dzieci w wieku przedszkolnym, które zainteresowane np. kolorowymi tabletkami połykają je z ciekawości czy łakomstwa. Przeciwdziałanie tego typu zatruciom jest bardzo trudne. Zwróćmy uwagę na to, że uwagę dziecka przyciągają ciekawe, kolorowe opakowania na leki, tym bardziej wzbudzając ciekawość, coż też mieści się w środku takiego pudełeczka. Zatrucia wśród małych dzieci wydają się również wynikać z trudnych warunków mieszkaniowych, ograniczających ilość miejsca do bezpiecznego, niedostępnego dla dzieci przechowywania leków. Przypadkowe zatrucia lekami u dzieci częściej dotyczą chłopców niż dziewcząt, natomiast zatrucia będące efektem próbą samobójczą częściej dotyczą dziewcząt niż chłopców. Czasem zatrucia u dzieci wynikają z roztargnienia rodziców lub opiekunów, podających dzieciom niewłaściwe leki, bądź nieodpowiednie ich dawki.

O zatruciu lekami lub innymi środkami chemicznymi świadczyć mogą następujące objawy:

  • utrata świadomości u dziecka zdrowego, częściowo lub całkowicie, lub też ma zaburzenia chodzenia, równowagi, słabo reaguje na otaczające je osoby i zjawiska,
  • na wargach bądź w jamie ustnej widoczne cechy oparzenia błony śluzowej wywołanej lekami lub związkami chemicznymi,
  • dziecko zastaliśmy podczas zabawy lekarstwami. Zwróćmy uwagę, czy opakowanie lekarstw, którym bawi się dziecko, nie zostało opróżnione. Jeśli stwierdziliśmy, że opakowanie zawiera mniej leków, niż było przedtem, możemy podejrzewać, że dziecko połknęło je. Należy natychmiast udać się do lekarza – zwłoka może może spowodować śmierć, dlatego dziecko należy jak najszybciej odwieźć do szpitala.

U dzieci zatrucie lekami lub innymi truciznami zdarza się częściej w mieszkaniu rodzinnym: w kuchni, sypialni, łazience, w pokoju mieszkalnym. W tych pomieszczeniach leki są łatwo dostępne i nie zabezpieczone przez rodziców. Zatrucie rzadziej występuje poza domem. Dziecko podejrzane o zatrucie powinno być bacznie obserwowane do czasu przybycia lekarza. Należy zwracać uwagę na: ukrwienie skóry, sposób oddychania, stan świadomości, możność nawiązania kontaktu słownego z dzieckiem (łatwa czy trudna), mowa płynna lub bełkotliwa.

Objawy zatrucia różnymi środkami psychotropowymi lub narkotykami:

  • nudności, wymioty, stan podniecenia lub ograniczenie świadomości.
  • W ciężkich stanach zatrucia mogą wystąpić drgawki, zaburzenia oddychania, zapaść krążeniowa, zaburzenia rytmu serca i inne.
  • Na opakowaniach lekarstw lub ulotkach do nich dołączonych szukajmy również informacji o objawach przedawkowania i postępowaniu w takich przypadkach.

W postępowaniu domowym u dzieci z zatruciami można w leczeniu doraźnym zastosować węgiel leczniczy. Jest to środek silnie adsorbujący różne związki chemiczne, w tym również leki. Osłania on błonę śluzową przewodu pokarmowego przed bodźcami drażniącymi w stanach zapalnych.

Właściwe postępowanie lecznicze, często ratujące życie dziecka, polega na odwiezieniu dziecka do szpitala. Wywiad chorobowy ma duże znaczenie w dalszym postępowaniu. Jest pomocny w ustaleniu rodzaju połkniętego leku, jego ilości i czasu, jaki upłynął od chwili połknięcia, a także pomaga w ustaleniu odpowiedniego postępowania leczniczego. Przy przyjęciu dziecka zatrutego do szpitala, rodzice najczęściej nie podejrzewają zatrucia lekami lub wręcz zaprzeczają takiej możliwości. Potwierdzeniem nie budzącym żadnych wątpliwości, że nastąpiło zatrucie lekami, jest badanie toksykologiczne, stwierdzające obecność leków lub innych trucizn w moczu lub w treści żołądkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.