Aktywność, gaworzenie, rozwój procesów poznawczych

Aktywność dziecka, chęć poznania otaczających go przedmiotów, jest bardzo duża. W tym okresie ma ono jeszcze większe możliwości poznawcze, bardziej dojrzały układ nerwowy, coraz doskonalej działają jego zmysły. Precyzja ruchów rąk jest już tak duża, że umożliwia chwytanie i oglądanie przedmiotów o różnej wielkości i kształcie.
Podczas zabawy dziecko interesuje się już nie tylko całym przedmiotem, ale i uważnie ogląda, bada jego części. Pamiętajmy, że takie „badanie”, to m. in. wkładanie do ust. Dlatego należy usunąć z zasięgu chwytu dziecka małe przedmioty, które łatwo mogłoby połknąć.

Nowym sposobem poznawania jest wyrzucanie zabawek z łóżka. Dziecko uważnie śledzi je w ruchu i nadsłuchuje, jaki wydają dźwięk upadając. O rozwoju procesów poznawczych dziecka świadczy również aktywne poszukiwanie zabawki, którą chowamy.
Od chwili, gdy dziecko zaczyna wypowiadać pierwsze sylaby, bardzo szybko pojawia się tzw. reakcja kołowa. Polega ona na wielokrotnym powtarzaniu tych samych sylab. Dziecko jakby ćwiczyło się w ich wymawianiu. Powstają w ten sposób całe łańcuchy sylabowe (np. ma-ma-ma-ma). Takie reakcje kołowe zauważamy nie tylko w gaworzeniu. Również w czasie zabawy dziecko wielokrotnie powtarza tę samą czynność – potrząsanie, postukiwanie, rzucanie itp. Pozwalało na utrwalenie czynności, a radość z nowo nabytej umiejętności powoduje chęć jej powtarzania.

W poprzednich kwartałach nie było istotne, co do dziecka mówimy. Teraz natomiast staramy się uchwycić sylaby, które dziecko wypowiada i powtarzamy je za mm lub uczymy je powtarzania innych sylab. Początkowo takie naśladowanie może się dziecku nie udawać. Po pewnym czasie na pewno usłyszymy, jak gaworzy sylabami, które od nas usłyszało. W końcu III kwartału życia tworzą się pierwsze związki między brzmieniem nazwy przedmiotu i jego wyglądem. Jest to początek rozwoju tzw. mowy biernej, czyli rozumienie słów. Świadczą o tym choćby próby wykonania prostych poleceń, np. zrób pa-pa, daj.

Wskazówki wychowawcze – zachęcanie niemowlęcia do aktywności, wspólne zabawy w trzecim kwartale życia dziecka:

  1. Możemy bawić się z dzieckiem w zabawę nazywaną „A ku-ku”: przykrywanie twarzy własnej lub dziecka pieluszką i odsłanianie jej ze śmiechem.
  2. Chowamy (przykrywamy) atrakcyjną zabawkę, tak aby dziecko to widziało i wspólnie ją odnajdujemy.
  3. Powtarzajmy sylaby wypowiadane przez dziecko, zachęcajmy je do gaworzenia.
  4. Należy skracać nasze wypowiedzi kierowane do dziecka, mówić językiem prostym, wyraźnie i prawidłowo wypowiadając słowa.
  5. Można już wprowadzać pierwsze polecenia słowne i tam, gdzie to jest możliwe, popierać je gestem („daj”, „chodź”).
  6. Należy mówić o wszystkim, co aktualnie robimy, co dzieje się dookoła, nazywać pokazywane przedmioty, mówić o tym, co będziemy robić, nazywać poszczególne części ciała przy myciu, ubieraniu, powtarzać te same słowa przy tych samych ruchach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.