Szkodliwe czynniki w ciąży

Szkodliwe czynniki w czasie ciąży: leki, papierosy, alkohol

Przyczyn zagrożenia i zaburzenia wczesnej ciąży jest dość dużo i nie sposób omówić ich wszystkich w jednym artykule. Prawidłowy przebieg ciąży zależy od wielu czynników, z których najistotniejsze, to: stan zdrowia ciężarnej, warunki życia, odżywianie, praca, higieniczny tryb życia i schorzenia matki, czynniki hormonalne oraz immunologiczne. Czytaj dalej