Liczba posiłków noworodka w pierwszych tygodniach

Noworodki w pierwszych dwóch tygodniach życia są zwykle karmione 7 razy na dobę, co 3 godziny, z maksymalnie 4-godzinną przerwą nocną.
Ilość wyssanego z piersi pokarmu w pierwszych dwóch tygodniach życia waha się od 10 do 80 g na jedno karmienie, a w trzecim, czwartym tygodniu życia wynosi około 100 g. Na ogół u dobrze ssącego noworodka nie ma potrzeby kontrolowania ilości wypitego mleka.

Sprawdzianem dostatecznej ilości jest zachowanie się noworodka po posiłkach i w okresie między karmieniami oraz prawidłowy przyrost ciężaru ciała, kontrolowany okresowo w czasie wizyt w przychodni.

Noworodek nie dojadający jest niespokojny, często budzi się z płaczem, krzyczy na długo przed porą posiłku, a po całkowitym opróżnieniu piersi nadal manifestuje uczucie głodu, płacze, szuka, ssie rączki. W takich przypadkach należy kontrolować ilość wypitego mleka przez ważenie dziecka przed i po karmieniu (w tych samych warunkach, tj. nie przebierane i nie przewijane). Różnicę między pierwszym i drugim ważeniem stanowi ilość wyssanego pokarmu. Ponieważ objętość wysysanego pokarmu może ulegać znacznym wahaniom w ciągu doby, jednorazowa kontrola nie jest miarodajna i należy przeprowadzać ją wielokrotnie.

Trzeba zwrócić uwagę na to, że przerwy między posiłkami mogą wynosić ciut mniej lub więcej, jednak maksymalna przerwa między posiłkami to około 3 godzin.

Na ogół dzieciom karmionym naturalnie (mlekiem matki), zwłaszcza gdy matka odżywia się racjonalnie, nie ma potrzeby podawania tych dwu witamin w preparatach farmaceutycznych, chyba że istnieją specjalne wskazania lekarskie. Noworodki te muszą jednak otrzymywać witaminę D3 w dawkach, jakie ustali lekarz. Należy zaznaczyć, że wcześniakom i niemowlętom urodzonym z niskim ciężarem ciała witaminę tę wprowadza się wcześniej, zwykle od ósmego dnia życia i w większych dawkach, natomiast niemowlętom urodzonym z prawidłowym ciężarem ciała – od trzeciego tygodnia życia, w ilości 1000 – 1500 j.m. na dobę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.