Jesienne liście

Rytmika pór roku

W Polsce, jak i w innych krajach Europy Środkowej, w ostatnich latach uległa zaburzeniu RYTMIKA PÓR ROKU. Zima przestała być mroźna, wiosny bardzo często nie sposób odróżnić od lata, a jesień trwa od października do lutego. Mamy do czynienia z ociepleniem klimatu, którego przyczyn na razie nie znamy.

Wyjaśniają to zjawisko naukowcy. Lecz organizm nasz przystosowany jest do rytmu czterech pór roku i dlatego mówimy o zachowaniu się organizmu i zaburzeniach w jego fizjologii, a także zapobieganiu im w zależności od normalnych pór roku.

Wszystkie narządy wewnętrzne człowieka i układy (np. krwionośny, krwiotwórczy, pokarmowy itd.) cechuje cykliczne działanie. Jest to przede wszystkim cykl dobowy, a następnie cykle (rytmy) tygodniowe, miesięczne i sezonowe. Cechuje je różnica zachowania się (fizjologia) tych narządów i układów w poszczególnych porach, okresach, jak tydzień, miesiąc, sezon. Rytm okołomiesięczny na przykład jest związany z miesiącem księżycowym, a nie kalendarzowym.

Rytmika sezonowa (pory roku) zależna jest w naszych warunkach głównie od temperatury otoczenia i promieniowania ultrafioletowego, którego źródłem jest słońce. Biologiczna wiosna i lato według wielu naukowców, w związku z tymi czynnikami, trwa np. od 16 lutego do 15 sierpnia, a biologiczna jesień i zima od 16 sierpnia do 15 lutego. Naukowcy twierdzą, iż dla organizmu są krytyczne fazy przejściowe między tymi sezonami, a zwłaszcza między pierwszą a drugą połową roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.