Przyczyny opóżnienia rozwoju dziecka

Przyczyny opóźnień rozwoju dziecka

Obserwując rozwój dziecka należy zdać sobie sprawę, że tempo rozwoju dziecka jest indywidualne. Niektóre dzieci wcześniej osiągają umiejętność siadania, wstawania, chodzenia, mowy, inne później. Pewne różnice w zaawansowaniu rozwoju między dziećmi są naturalne. Przyjrzyjmy się jednak, jakie mogą być przyczyny opóźnienia rozwoju dziecka.

Niewielkie opóźnienia nie powinny budzić obaw rodziców.  Jeśli natomiast pewne umiejętności, które dawno temu powinno posiąść nasze dziecko nadal się nie pojawia, powinniśmy zasięgnąć porady lekarzy specjalistów lub udać się do psychologa. Jakie mogą być przyczyny opóźnienia rozwoju fizycznego i psychoruchowego dziecka? Takich czynników jest sporo i mogą być one bardzo różnorodne. Przyjrzyjmy się niektórym z nich:

  • Dziedziczne obciążenie rodziców (niezgodność grup krwi, ujemny czynnik Rh, zmiany w chromosomach, krwawiączka, choroby metaboliczne, jak np. fenyloketonuria).
  • Choroby matki w czasie ciąży. Szczególnie niebezpieczne są choroby przebyte przez matkę we wczesnym okresie ciąży – np. wirusowe, takie jak: grypa, różyczka. Ponadto płód uszkodzić mogą inne choroby matki: kiła przebyta przez matkę, odmiedniczkowe zapalenie nerek.
  • Okołoporodową przyczyną opóźnionego rozwoju dziecka bywa zamartwica, niedotlenienie, uraz czaszki, drgawki, zapalenie mózgu i opon mózgowych.
  • Nabyte w późniejszym okresie życia choroby jelit, przewlekłe zmiany w płucach, zapalenie wątroby, schorzenie serca.
  • Pewne opóźnienie rozwoju fizycznego wykazują w pierwszym, a nawet drugim roku życia wcześniaki i dzieci z ciąż mnogich. Dotyczy to zwłaszcza ciężaru ciała, podczas gdy wzrost wyrównuje się do wartości spotykanych u dzieci donoszonych już pod koniec pierwszego roku życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.