Rozwój fizyczny wcześniaków

Dzieci urodzone przed 37 tygodniem ciąży (przedwcześnie) to stosunkowo liczna i zróżnicowana grupa noworodków. Tempo ich rozwoju jest różne, m. in. w zależności od dwóch cech: ciężaru ciała przy urodzeniu oraz czasu trwania ciąży.

Jest bowiem rzeczą zrozumiałą, że im wcześniej zostanie przerwany rozwój wewnątrzmaciczny płodu, tym mniejsza będzie jego dojrzałość i tym trudniej będzie przebiegać adaptacja takiego dziecka do życia w warunkach środowiska zewnętrznego. Wśród wcześniaków znajdą się oczywiście dzieci, których rozwój już w życiu płodowym postępował w różnym tempie.

Jeśli tempo rozwoju było prawidłowe, to przedwczesny poród spowoduje przyjście na świat wcześniaka o ciężarze ciała odpowiednim do czasu trwania ciąży, czyli do wieku ciążowego dziecka. Jeżeli natomiast jakieś czynniki chorobowe zakłócą rozwój płodu i zwolnią szybkość jego wzrastania, wówczas urodzi się wcześniak o ciężarze zbyt małym jak na wiek ciążowy.

A więc dzieci urodzone w tym samym wieku ciążowym mogą różnić się dość znacznie pod względem ciężaru ciała, i odwrotnie, noworodki o takim samym ciężarze ciała mogą pochodzić z ciąż o różnym czasie trwania. Rozwój fizyczny tych dwóch grup wcześniaków różni się dość znacznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.