Wcześniaki z ciężarem urodzeniowym odpowiednim do wieku ciążowego

Podobnie jak wśród dzieci donoszonych, również wśród wcześniaków z właściwym ciężarem urodzeniowym, w tej grupie również między chłopcami a dziewczynkami obserwowane są różnice w ciężarze ciała.W ciągu pierwszego roku życia różnice te mają tendencję do powiększania się. Powszechnie uważa się, że wcześniaki, po okresie adaptacji w pierwszym miesiącu życia, rosną w ciągu pierwszego roku szybciej, niż niemowlęta urodzone o czasie. Pod koniec pierwszego roku życia Wyrównują one różnice dzielące je od donoszonych rówieśników. Jest to prawdziwe tylko w odniesieniu do ciężaru ciała i to u wcześniaków o największym ciężarze ciała przy urodzeniu, tzn. wynoszącym 2 – 2.5 kg. Dzieci z tym ciężarem urodzeniowym charakteryzują się największym przyrostem ciała na przełomie pierwszego i drugiego półrocza życia. Długość ciała również wzrasta szybciej wśród wcześniaków o ciężarze urodzeniowym ponad 2 kg. Największe przyrosty długości ciała obserwuje się w ciągu pierwszych 6 miesięcy życia.

U wcześniaków o ciężarze ciała przy urodzeniu poniżej 2 kg, przyrosty długości ciała są bardzo nieregularne, różne u poszczególnych dzieci i w kolejnych okresach pierwszego roku życia. Na ogół pod koniec pierwszego roku życia wcześniaki pozostają nadal nieco niższe od swych rówieśników urodzonych o czasie. Odnosi się to szczególnie do wcześniaków o najniższym ciężarze urodzeniowym, a zwłaszcza do chłopców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.